Y.OUR ENERGY; EN SERIE OM HÅLLBARHET FÖR E.ON

Sustainable city, Biogas och Wind power

SUSTAINABLE CITY - Om den hållbara staden

med utgångspunkt i Västra hamnen i Malmö.


BIOGAS - Med besök på bl a Wrams Gunnarstorps

biogasproduktion.


WIND POWER - Med utgångspunkt i ny vindkraftpark utanför Rødby, Danmark.

TILL BESTÄLLNINGSFILM

Producent: Malin Fors, Forsfilm

Regi: Stefan Berg, Berg Images

Koncept: Designboost

DOKUMENTÄRFILM

BESTÄLLNINGSFILM

KONTAKT

FORSFILM

TV/SPELFILM

Dokumentarfilm.html
Bestallningsfilm.html
TV_Spelfilm.html
Forsfilm.html
Kontakt.html
Bestallningsfilm.html